AC Legal

Ægtepagt

I en ægtepagt kan parterne aftale, at alle ejendele eller specifikke ejendele skal være særeje, hvorfor værdien heraf ikke skal deles ligeligt i tilfælde af separation, skilsmisse eller ved dødsfald. Uden en ægtepagt får I formuefællesskab (fælleseje).

Hvad er en ægtepagt?

Når man bliver gift, får man automatisk delingsformue (formuefællesskab eller fælleseje). Det betyder, at ægtefæller skal foretage en ligedeling af deres formuer/ejendele ved ægteskabets ophør – uanset om det ophører ved skilsmisse eller død.

Ønsker I ikke en ligedeling, skal I oprette en ægtepagt. En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor I kan aftale, at hele jeres formue eller en eller flere specifikke ejendele ikke skal deles ved ægteskabets ophør.

En ægtepagt kan laves både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men vi anbefaler, at I opretter ægtepagten inden I bliver gift.

Ægtepagt

1700,-
Inkl. moms
  • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Skal du vælge fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje?

Bemærk at der findes to forskellige former for ægtepagter; fuldstændigt særeje og kombinationssæreje. Forskellen ved fuldstændigt særeje medfører, at jeres formuer ikke skal deles hverken i tilfælde af skilsmisse eller ved død. Det kan være relevant at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje, hvis den ene af jer har stor gæld og den anden positiv formue, eller I har særbørn fra tidligere forhold, som I ønsker at begunstige mest muligt. Det kan også tænkes, at en af ægtefællerne har en specifik ejendel, som ikke skal indgå i ligedelingen, men som skal arves af børn eller andre.

En ægtepagt med kombinationssæreje medfører, at jeres formuer/ejendele er særeje ved skilsmisse og derfor ikke skal deles. Ved dødsfald indgår førstafdødes formue i delingsformuen og er dermed ikke længere særeje, mens længstlevende ægtefælles formuer forbliver særeje.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, når I ved dødsfald vil tilgodese hinanden som ægtefæller frem for arvingerne.

Det er et krav, at ægtepagten tinglyses. Hvis I blot laver en aftale om særeje uden at tinglyse aftalen, vil ægtepagten ikke være gyldig.

Tinglysningen foregår online på www.tinglysning.dk. Tinglysningen er elektronisk og kræver ikke, at hverken du eller en advokat skal møde op fysisk. Dog kræver det at I har nem-id/mitID

Fordelen ved at have et gældsbrev for et familielån er, at lånet kan laves, uden at låntager skal betale renter heraf.

Som låntager er det vigtigt at sikre sig, at der laves et gældsbrev. Med et gældsbrev har du bevis for, at beløbet er fra et lån, som skal betales tilbage, og ikke en gave, som du kan komme til at betale skat eller gaveafgift af.