AC Legal

Arveafkald

Et arveafkald er en skriftlig tilkendegivelse af, at en person ikke vil modtage arv efter en person (arveladeren). 

Hvad er et arveafkald?

Et arveafkald er en tilkendegivelse af at man som arving ikke ønsker at modtage arven. Man kan vælge at give afkald på forventet arv eller falden arv.  Et arveafkald kan bruges, hvad enten man er legal arving (livsarving efter Arveloven) eller arving i henhold til et testamente. Arvingen skal være myndig for at kunne give et arveafkald.

Arveafkald

745,-
Inkl. moms
  • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Hvorfor give et arveafkald?

Der kan være nogle årsager til, at man ønsker at give afkald på en arv.

  • Arvingen har gæld
  • Arvingen ønsker at arven skal tilfalde andre
  • Arvingen vil spare på afgiften

En ægtepagt med kombinationssæreje medfører, at jeres formuer/ejendele er særeje ved skilsmisse og derfor ikke skal deles. Ved dødsfald indgår førstafdødes formue i delingsformuen og er dermed ikke længere særeje, mens længstlevende ægtefælles formuer forbliver særeje.

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, når I ved dødsfald vil tilgodese hinanden som ægtefæller frem for arvingerne.

Det er et krav, at ægtepagten tinglyses. Hvis I blot laver en aftale om særeje uden at tinglyse aftalen, vil ægtepagten ikke være gyldig.

Tinglysningen foregår på Tinglysningsrettens tinglysningssystem. Tinglysningen er elektronisk og kræver ikke, at hverken du eller en advokat skal møde op fysisk. Dog kræver det at I har nem-id/mitID

Fordelen ved at have et gældsbrev for et familielån er, at lånet kan laves, uden at låntager skal betale renter heraf.

Som låntager er det vigtigt at sikre sig, at der laves et gældsbrev. Med et gældsbrev har du bevis for, at beløbet er fra et lån, som skal betales tilbage, og ikke en gave, som du kan komme til at betale skat eller gaveafgift af.

Hvornår kan arveafkaldet gives?

Et arveafkald kan gives før og efter, at personen man skal arve er død. Hvis man giver afkald før dødsfaldet, kaldes det afkald på forventet arv. Afgives afkaldet efter dødsfaldet, kaldes det afkald på falden arv.

Et arveafkald på forventet arv skal afgives overfor arveladeren, hvorfor denne skal være bekendt med afkaldet.