AC Legal

Dødsbo

Det er nødvendigt, at der laves et dødsboskifte, før arvingerne kan modtage deres arv. Når nogen går bort, efterlader de sig et dødsbo, dvs. fast ejendom, motorkøretøj, eller indbo.

Dødsboskifte

Fra 5000,-
Inkl. moms
 • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Hvad er et dødsboskifte?

Dødsboskifte er den proces, som finder sted, når et dødsbo behandles, og dette indebærer en opgørelse og afvikling af dødsboet. Et dødsboskifte kan finde sted på to måder, enten som privat skifte eller offentligt skifte. Hos AClegal, står vi for privatskifte og processen er således;

Vi holder et møde, evt. pr. telefon, hvis det ønskes og prøver at konstatere, hvorvidt boet kan skiftes privat. Såfremt betingelserne for dette er til stede, står vi for alt. Vi tager hermed kontakt til:

 • Skifteretten
 • Banker
 • E-Boks
 • Vi betaler regningerne i boet
 • Og står i øvrigt for alt

Et privat skifte kan have et langt forløb, hvorfor vi sørger for alt det praktiske i hele perioden, dvs. fra start til slut i samarbejde med jer. 

Omkostninger til boets behandling betales af boet, medregnes i boopgørelsen og trækkes fra, før boafgiften beregnes.

Følgende opgaver indgår normalt i et dødsboskifte:

 • Udarbejdelse af åbningsbalance
 • Indrykning af proklama i Statstidende
 • Vurdering af boets ejendele
 • Rådgivning om arvens fordeling
 • Rådgivning om evt. salg af ejendomme
 • Rådgivning om evt. salg af aktier og andre aktiver
 • Rådgivning om boets skatteforhold
 • Rådgivning om boafgift
 • Opsigelse af diverse aftaler
 • Udarbejdelse af boopgørelse og boselvangivelse