AC Legal

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort. Derved bliver det den længstlevende ægtefælle, der beslutter, om vedkommende ønsker at sidde i uskiftet bo eller ej.

Hvad er forhåndssamtykke til uskiftet bo?

Hvis der er børn uden for ægteskab, er det en god idé at overveje, om I skal have forhåndssamtykke til uskiftet bo.

Med forhåndssamtykket kan I sikre, at den af jer, der lever længst, kan blive boende i boligen, hvis en af jer skulle gå bort. Hvis der ikke foreligger samtykke til uskiftet bo fra særbarnet, har ægtefællen ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo.

Ønsker I ikke en ligedeling, skal I oprette en ægtepagt. En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller, hvor I kan aftale, at hele jeres formue eller en eller flere specifikke ejendele ikke skal deles ved ægteskabets ophør.

En ægtepagt kan laves både før og efter indgåelsen af ægteskabet, men vi anbefaler, at I opretter ægtepagten inden I bliver gift.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

745,-
Inkl. moms
  • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Hvornår er det relevant at få lavet?

Forhåndssamtykke til uskiftet bo er relevant for ægtefæller med barn/børn uden for ægteskab, (dvs. særbørn). Uanset om det kun er den ene af jer eller jer begge, der har barn/børn fra tidligere ægteskab er det relevant, at overveje forhåndssamtykke til uskiftet bo.