AC Legal

Fremtidsfuldmagt

I en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem der skal tage vare for dig og dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du ikke længere er i stand til det.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som du kan sætte i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver svækket, syg eller mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. Du har med en fremtidsfuldmagt mulighed for selv at bestemme, hvem der skal være fuldmægtig, f.eks. en nær pårørende.

Bliver fremtidsfuldmagten sat i kraft, vil den/de personer, du har valgt, være fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Fremtidsfuldmagten sættes altså først i kraft efter, at der er blevet indhentet en lægelig vurdering af din tilstand.

Fremtidsfuldmagt

745,-
Inkl. moms
  • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal du være fyldt 18 år og være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen af den. Hvis du er under værgemål, kan du derfor ikke oprette en fremtidsfuldmagt.

Hvem kan du vælge som fremtidsfuldmægtig?

Du kan som udgangspunkt vælge, hvem som helst som fremtidsfuldmægtig. Personen skal bare være over 18 år, må ikke være under værgemål og må ikke selv have en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft. Det er ligeledes muligt at have subsidiære fremtidsfuldmægtige, hvis funktion er at træde til, hvis din primære fremtidsfuldmægtig er nødt til at trække sig tilbage af nogle årsager. Det er også en mulighed, at vælge flere fremtidsfuldmægtige, som sammen eller hver for sig kan handle på dine vegne.

Lad os tage en uforpligtende samtale om dine juridiske problemer

Hos AC Legal tager vi imod alle slags henvendelser, hvad end det angår vores priser eller ydelser.

Du kan ringe, sende en mail eller udfylde kontakformularen.