AC Legal

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med vedkommendes ejendele og eventuel formue, når vedkommende dør.

Hvad er et testamente?

Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles, når du dør. Hvis du ikke har oprettet et testamente, vil din formue blive fordelt efter arveloven.

Du kan oprette et testamente, fordi du ønsker en anden fordeling end den, der er beskrevet i arveloven.

Et testamente kan være relevant for familier med sammenbragte børn, ugifte samlevende og barnløse, men også hvis man som ægtefæller ønsker at sikre hinanden bedre end hvad arvelovens regler beskriver.

Arveloven begrænser din rådighed over arven, hvis du efterlader dig en ægtefælle eller livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Ægtefælle og livsarvinger er nemlig tvangsarvinger, og dem kan du efter arveloven ikke gøre arveløse. Har du desuden ingen tvangsarvinger, kan du råde over hele din formue uden begrænsninger.

Parterne i et gældsbrev er låntager/debitor og långiver/kreditor. Du er debitor, når du låner penge. Er du den, der låner penge ud, er du långiver, også kaldet kreditor.

Testamente

1700,-
Inkl. moms
  • Inkl. gratis juridisk rådgivning

Hvordan opretter man et testamente?

Ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele og din formue, når du dør. Et testamente kan også indeholde dine ønsker til din begravelse eller bestemmelser om, at arven skal være arvingens særeje.

Når du har udarbejdet dit testamente, skal du til notaren og få det påtegnet. Notaren sidder i den byret, du hører til, og notaren skal påse, at det er dig, der opretter testamentet, og at du rent fornuftsmæssigt er i stand til at oprette et testamente. Det er vigtigt at møde personligt op hos notaren, vise billed-ID og underskrive testamentet foran notaren. 

Et notartestamente er den mest sikre måde at oprette et testamente på. Et notartestamente bliver registreret i Centralregistret for Testamenter, og du er sikker på, at testamentet kommer frem, når du dør.

Du skal være fyldt 18 år for at lave et testamente og være i stand til at handle fornuftigt, når det oprettes.

Lad os tage en uforpligtende samtale om dine juridiske problemer

Hos AC Legal tager vi imod alle slags henvendelser, hvad end det angår vores priser eller ydelser.

Du kan ringe, sende en mail eller udfylde kontakformularen.