AC Legal

AC Legal

Vores Ydelser

Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, som fortæller, hvad en person ønsker, der skal ske med vedkommendes ejendele og eventuel formue, når vedkommende dør.

Ægtepagt

I en ægtepagt kan parterne aftale at alt, noget eller specifikke ejendele skal være særeje, hvorfor værdien heraf ikke skal deles ligeligt i tilfælde af separation, skilsmisse eller ved dødsfald

Fremtidsfuldmagt

I en fremtidsfuldmagt kan du vælge, hvem der skal tage vare for dig og dine personlige og økonomiske forhold, såfremt du ikke længere er i stand til det.

Samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en aftale mellem parterne, der ikke er gift, men sammen ejer f.eks. et hus.

Gældsbrev

Et gældsbrev er et lån, der kan indløses pr anfordring, Lånet kan altså kræves indfriet når som helst af låntager.

Børnetestamente

Et børnetestamente er et dokument, der kan give jer indflydelse på Familieretshusets beslutning om, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn.

Arveafkald

Et arveafkald er en skriftlig tilkendegivelse af, at en person ikke vil modtage arv fra en anden person.

Forhåndssamtykke til uskiftet bo

Med et forhåndssamtykke til uskiftet bo kan du få dine særbørns samtykke til, at din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis du skulle gå bort.

Gavebrev

Et gavebrev bruges som dokumentation for, at en person har givet en større gave.

Dødsbo

Det er nødvendigt, at der laves et dødsboskifte, før arvingerne kan modtage deres arv. Når nogen går bort, efterlader de sig et dødsbo, dvs. fast ejendom, motorkøretøj, eller indbo.

Lad os tage en uforpligtende samtale om dine juridiske problemer

Hos AC Legal tager vi imod alle slags henvendelser, hvad end det angår vores priser eller ydelser.

Du kan ringe, sende en mail eller udfylde kontakformularen.